image

Diolch i Gwyneth Glyn am holi dad a finna ac am ganu yn ein lansiad o Ennyd yng Nghricieth, a diolch i Gwasg Carreg Gwalch am drefnu’r digwyddiad. Lle delfrydol i lansio’r llyfr sy’n llawn o atgofion glan-y-môr oedd ym mwyty Dylan’s ger y môr a’i donnau.

Advertisements